Communicatiestrateeg Media

Communicatiestrateeg Media

De metropoolregio Utrecht heeft een majeure verstedelijkingsopgave op het gebied van wonen, werken en mobiliteit. Deze opgave is een belangrijk onderdeel van het profiel van Gezond Stedelijk Leven voor iedereen waar publieke en private partijen zich verbinden. Hiervoor is samenwerking in de regio essentieel om te komen tot gezamenlijke strategievoering. Voor een succesvolle propositie is het van belang dat publieke en private partijen de propositie dragen. Dit is één van de speerpunten van het college en vraagt een degelijke, gezamenlijke mediastrategie, gekoppeld aan een effectieve stakeholder-aanpak ter ondersteuning van de propositie.

Wat ga je doen?

 • Ontwikkelen van een mediastrategie die bijdraagt aan en past bij de in ontwikkeling zijnde stakeholderstrategie voor de verstedelijkingsopgave voor de metropoolregio Utrecht.
 • Ontwikkelen van een mediastrategie ten behoeve van de aanpak ondermijning.
 • In het ontwikkelen, uitvoeren en inbedden van de mediastrategie i.c.m. stakeholderaanpak nadrukkelijk de samenwerking en afstemming zoeken met de betreffende organisatieonderdelen, de regio en partners. Zodat de uitvoering van de mediastrategie ondersteunend is aan het werk in de opgave en contacten en netwerkvorming.
 • Op strategisch niveau meedenken en -schrijven aan beleidsstukken, nota’s en rapporten.
 • Ondersteunen van lobby trajecten.
 • Kennis en ervaring overbrengen aan medewerkers van Marketing & Communicatie wat betreft werken aan complexe(re) mediastrategieën, in het bijzonder de teams Media & Bestuur en Corporate & Strategie.

Wie ben je?

Om succesvol te zijn in deze rol moet je beschikken over visie en daadkracht. Je weet veranderingen te realiseren. Jouw ervaring met bestuurlijke besluitvorming en het werken in een complexe organisatie helpen je hierbij. Je bent een sparringpartner met lef en kennis van zaken, zowel strategisch als operationeel. Je bent iemand die snel schakelt en durft in te grijpen. Je staat midden in de samenleving en weet wat er speelt.

 • Je hebt een afgeronde WO-opleiding bij voorkeur in communicatie;
 • Je hebt minimaal 5jaar ervaring met het opstellen en uitvoeren van mediastrategieën op politiek/bestuurlijk gebied.
 • Je hebt minimaal 5 jaar kennis en ervaring van (overheids) lobbytrajecten op landelijk en internationaal niveau.
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring bij het werken voor een G4 gemeente of de Rijksoverheid.
 • Je beschikt over een goede pen en schrijft op strategisch niveau mee aan diverse (beleids)stukken.
 • Je hebt up-to-date kennis van het marketing- en communicatievak;
 • Je bent per direct beschikbaar.
 • Kennis en ervaring met bestuurswoordvoering is een must.
 • Kennis en ervaring van de gemeente Utrecht en de stad is een pre.

Jouw nieuwe werkplek:

De afdeling Marketing & Communicatie bestaat uit ongeveer 110 collega’s. De afdeling wil stad, bestuur en organisatie verbinden. De vraag van bewoners, ondernemers, bezoekers en partners in de stad staat daarbij centraal. Goed functioneren van de gemeente vraagt om goede interactie met de stad. We werken vanuit ons netwerk aan de opgaven van de stad en dragen bij aan het formuleren hiervan. We zetten aan tot nadenken, reflectie en actie.
De afdeling kenmerkt zich door goede collegiale verhoudingen: openheid en gelijkwaardigheid, humor en relativeringsvermogen bij onze medewerkers bieden jou een motiverende werksfeer. We vormen een veerkrachtig netwerk waar excellente communicatieprofessionals willen werken en leren.
 

Details

Periode: Van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021 met optie tot verlenging voor eventueel meer of minder uur per week. De maximale inhuur periode is 24 maanden.
Belasting: 20-24 uur per week gemiddeld
Tarief: Max €100 per uur inclusief reiskosten, exclusief BTW
Sluiting: vrijdag 18 juni 17 uur