fbpx

Tarieven

WERVING + SELECTIE

Gericht op midcareer kandidaten met gemiddeld een HBO opleiding en een paar jaar werkervaring. Werving en selectie bij Born4Jobs betekent toegang tot de beste kandidaten met ervaring in de muziek-, media- en entertainmentindustrie en daarbuiten.

Onze dienstverlening is op basis van exclusiviteit zodat we de best mogelijke service kunnen garanderen om je volledig te ontzorgen. Iedere kandidaat die we aan je voorleggen kennen we persoonlijk en hebben we gescreend. In overleg kan een assessment onderdeel zijn van de procedure.

Tarief

22% over fulltime bruto jaarsalaris bij exclusiviteit

Facturering vindt plaats in één vast deel (1 bij aanvang opdracht) en twee variabele* delen (2 bij start werknemer en 3 na het succesvol afronden van de wettelijke proeftijd van 1 maand).

Inclusief:

 • Vacature advertentie op born4jobs.nl en allemediavacatures.nl
 • Social media campagne op LinkedIn, Facebook, Instagram en Google Posts
 • Gratis vermelding op vacaturebanken als Indeed, Glassdoor en Simplyhired

*Variabele delen worden berekend na vaststelling (jaar)salaris.

EXECUTIVE SEARCH

Werving van senior professionals voor functies als CEO, CFO, bestuurlijke functies en andere posities waar vooral niveau en ervaring doorslaggevend is. Gespecialiseerd in muziek, media en entertainment. Ook voor advies staan we je graag, vrijblijvend, te woord. Salarissen vanaf €80K. Bel even met 035 6310231 en vraag naar Anca Beije, onze Executive Search Specialist.

Executive Search is altijd op basis van exclusiviteit zodat we de best mogelijke service kunnen garanderen.

Tarief

26% over fulltime bruto jaarsalaris bij exclusiviteit

*Startfee €3000 (non-refundable)

FREELANCE

Freelancers; wel de lusten niet de lasten. Experts in hun vakgebied, bijzonder loyaal en gedreven. Je huurt bij ons freelancers in voor diverse opdrachten; van een communicatieklus tot het bouwen van een website.

Tarief

Uurtarief freelancer + 20% bemiddelingsfee en administratiekosten

VACATURE ADVERTENTIE

Je vacature advertentie onder de aandacht van duizenden werkzoekenden. Voor een extra groot bereik adverteer je bij Born4Jobs in combinatie met een vacature advertentie op Alle Mediavacatures. Of, wanneer je op zoek bent naar iemand in het buitenland, in combinatie met MusicCareers. Voor starters en ervaren professionals.

Tarief

Combi-advertentie Born4Jobs & Alle Mediavacatures:

Tarief €349 (21 dgn)
Verlengen €149 (21 dgn)

Combi-advertentie Born4Jobs, Alle Mediavacatures en MusicCareers:

Tarief €449 (21 dgn)
Verlengen €149 (21 dgn)

UITZENDEN

Werving en bemiddeling van tijdelijke krachten. Heb je hulp nodig maar weet je nog niet zeker of dit voor de lange termijn is? Dan kan het lonen om werknemers in te huren op uitzendbasis omdat de voorwaarden voor jou als werkgever dan een stuk soepeler zijn. Tijdelijk werknemers inhuren via Born4Jobs kan snel, flexibel en is inclusief werkgeverslasten, vakantiedagen, vakantiegeld en pensioen. Inclusief een vacature advertentie op born4jobs.nl en allemediavacatures.nl.

Tarief

Uitzendbeding fase A – Bruto uurloon x 2.5*
Uitzendbeding fase B (na 52 weken) – op aanvraag

Inclusief:

 • Vacature advertentie op born4jobs.nl en allemediavacatures.nl
 • Social media campagne op LinkedIn, Facebook, Instagram en Google Posts
 • Gratis vermelding op vacaturebanken als Indeed, Glassdoor en Simplyhired

VERLONEN

Het gemak van zelf gevonden mediapersoneel zonder de werkgeversrisico’s maar wel inclusief alle werkgeverslasten, vakantiegeld, opbouw vakantiedagen en pensioen. Verlonen van flex-medewerkers via Born4Jobs betekent flexibiliteit en uitstekende service.

Tarief

Bruto uurloon (vanaf) x 1,98*

CONTACT

Telefoon
Hilversum +31 (0)35 6310231
Amsterdam +31 (0)20 716 9747

E-mail algemeen
info@born4jobs.nl

Recruiters
Tom Oudshoorn tom@born4jobs.nl
Anca Beije anca@born4jobs.nl
Esther Heitkamp esther@born4jobs.nl

RATES

RECRUITMENT

Focused on mid-career candidates with an average higher education (HBO) and a few years of work experience. Recruitment at Born4Jobs means access to the finest candidates with experience in the music, media, and entertainment industry, as well as beyond.

Our services are based on exclusivity to ensure the best possible service, providing complete peace of mind. Every candidate we present to you is personally known to us and has undergone screening. Upon agreement, an assessment may be included in the procedure.

RATE

22% over full-time gross annual salary

Invoicing occurs in one fixed portion (1 at the commencement of the assignment) and two variable* portions (2 upon the commencement of employment and 3 after the successful completion of the statutory probationary period of 1 month).

Includes:

 • Job advertisement on born4jobs.nl and allemediavacatures.nl
 • Social media campaign on LinkedIn, Facebook, Instagram, and Google Posts
 • Free listing on job boards such as Indeed, Glassdoor, and SimplyHired

*Variable portions are based on the annual salary.

EXECUTIVE SEARCH

Headhunting for senior professionals for roles such as CEO, CFO, Marketing Director, Sales Manager, Business Development Manager, executive positions, and other positions where level and experience are crucial. Specialized in music, media, film, games and entertainment. We’re also happy to provide advice, without any obligation. Salaries starting from €80K (including bonus, holiday allowance and other fringe benefits). Fee includes paid publications on executive search platforms such as Lintberg.

Executive Search is always based on exclusivity to ensure the best possible service for our valued clients.

Give us a call at 0356310231 or 0207169747, and ask for Anca Beije, our Executive Search Specialist.

RATE

26% over full-time gross annual salary

*Startfee €3000 (non-refundable)

FREELANCE

All the benefits without the burdens; freelancers are experts in their field, exceptionally loyal and motivated. For various assignments in our industry like communication, marketing, finance, creative etc.

RATE

Hourly rate freelancer + 20% mediation fee (including administration costs)

JOB ADVERTISING

Your job brought to the attention of thousands of job seekers. For an even broader reach, advertising is in conjunction with a job posting on Alle Mediavacatures. Alternatively, if you are seeking someone internationally, consider combining it with MusicCareers. Suitable for both entry-level candidates and experienced professionals.

RATES

Combination Born4Jobs & Alle Mediavacatures:

Rate €349 (21 days)
Extend €149 (21 days)

Combination Born4Jobs, Alle Mediavacatures en MusicCareers:

Rate €449 (21 days)
Extend €149 (21 days)

Temporary Employment &
Secondment

Recruitment for temporary staff. When you need assistance but are unsure about the long term, it may be worthwhile to hire employees on a temporary basis as the conditions are more flexible. Hiring temporary employees is quick, flexible, and includes employer administration, vacation days, holiday allowance, and pension.

RATE

Fase A – Gross hourly wage x 2.5*
Fase B (after 52 weeks) – on request

Includes:

 • Job advertisement on born4jobs.nl and allemediavacatures.nl
 • Social media campaign on LinkedIn, Facebook, Instagram, and Google Posts
 • Free listing on job boards such as Indeed, Glassdoor, and SimplyHired

PAYROLL

The convenience of sourcing your own media personnel without the employer risks. Payrolling includes all employer administration, holiday allowance, accrual of vacation days, and pension.

RATE

Gross hourly wage (as of) x 1,98*