Parttime Communicatieadviseur

Parttime Communicatieadviseur

In de buurt van Eemnes
Een uitdagende werkgever in de Mediastad, middenin het groen! De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.
 
Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega's die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega's die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen - binnen en buiten de organisatie - stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega's die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.
 
Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.
 
Opdracht
Je bent een adviseur die de verbinding weet te leggen in een politiek-bestuurlijke omgeving. Je bent een netwerker en kunt goed en snel je weg vinden in complexe omgevingen. Je bent in staat snel te schakelen tussen verschillende projecten en activiteiten. Je gaat deels aan de slag voor het programma de omgevingswet en deels ga je de interne communicatie op poten zetten.
 • Je adviseert opdrachtgevers gevraagd en ongevraagd over de communicatie- en participatieaanpak.
 • Je ontwikkelt communicatie- en participatiestrategieën, schrijft plannen en vertaalt deze in concrete activiteiten.
 • Je hebt de regie op de uitvoering en pakt deze (deels) zelf op. Je hebt oog voor actuele, relevante ontwikkelingen en adviseert daarover.
 • Binnen de afdeling denk je mee over de ontwikkeling van het (lange termijn) communicatiebeleid en over inzet van communicatie-instrumenten.
 • Daarnaast draai je mee in de taakorganisatie Communicatie ten tijde van een crisis of ramp.
Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare kennis van en werkervaring met communicatieadvies en -uitvoering.
2. Aantoonbare kennis van en werkervaring met het begeleiden van participatietrajecten.
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau gericht op communicatie, participatie, journalistiek of media.
 
Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in een communicatiefunctie in de afgelopen 7 jaar (20 punten).
5. Aantoonbare werkervaring met het organiseren en begeleiden van participatietrajecten voor inwoners of bijzondere doelgroepen (40 punten).
6. Aantoonbare werkervaring met het adviseren op het gebied van communicatie in de afgelopen 3 jaar (20 punten).
7. Aantoonbare werkervaring met het schrijven van teksten voor diverse (off- en online) kanalen en middelen in de afgelopen 3 jaar (20 punten).
Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.
 
Competenties
 • Uitstekende adviesvaardigheden
 • Goede communicatievaardigheden zowel schriftelijk als verbaal
 • Goede maatschappelijke antenne
 • Kennis van en ervaring met communicatie- en participatietrajecten
 • Ervaring met Factor C
 • Resultaatgerichte denker en doener
Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
De CV’s worden op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel beoordeeld. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.
Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
De CV’s van de vijf kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria.
De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.
Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.
 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.
De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.
Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.
De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.
 
CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 1 oktober 2019 tussen 13.00 en 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 30 september 2019 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
 • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 • We vergoeden geen reiskosten voor woon-werkverkeer.
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.  
De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 19 september 2019; 09.00 uur. Tot die tijd kun je reageren.
← naar alle vacatures