—Alles over de WAB

Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om werknemers in vaste dienst te nemen door de kloof tussen vaste contracten en flexibele arbeid te verminderen. Om dit te bereiken gelden er vanaf 2020 nieuwe regels onder de noemer Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).

We hebben de belangrijkste aandachtspunten voor je op een rij gezet. Vragen? Bel dan even met onze recruiters op 035 6310231.

Transitievergoeding

Werknemers hebben vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding), ook tijdens de proeftijd. Het maakt dan niet meer uit hoe lang de arbeidsovereenkomst heeft geduurd. De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden en er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte.

Ontslag

Er komt een nieuwe ontslaggrond, de zogeheten cumulatiegrond. Daardoor wordt ontslag ook mogelijk bij een combinatie van meerdere omstandigheden die afzonderlijk geen voldragen ontslaggrond opleveren, maar in combinatie zodanig is dat van de werkgever in niet kan worden verwacht de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Bij ontbinding op deze cumulatiegrond kan de rechter de voor de werknemer geldende transitievergoeding met maximaal 50 procent verhogen.

verlonen

Werknemers die op payrollbasis werken, dit zijn werknemers die door de inlener zelf geworven zijn, krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die in dienst zijn bij inlener zelf. Met uitzondering van het pensioen waar een eigen regeling voor gaat gelden per 1 januari 2021.

WW-premie

Vanaf 1 januari geldt een lage WW-premie voor werknemers in vaste dienst. Voor werknemers met een flexibel contract moet een hoge WW-premie worden betaald. Ook voor werknemers die jonger zijn dan 21 jaar en niet meer dan 12 uur per week werken, mogen werkgevers het lagere percentage hanteren, ook bij een tijdelijk contract.

Oproepkrachten

Vanaf 1 januari moeten oproepkrachten die langer dan 12 maanden in dienst zijn een aanbod krijgen voor een vast aantal uren. Dat aanbod moet gelijk zijn aan het aantal uren dat de oproepkracht in het afgelopen jaar gemiddeld heeft gewerkt. Stel dat een oproepkracht gemiddeld 15 uur per week heeft gewerkt, dan moet een arbeidsomvang van 15 vaste uren per week worden aangeboden.

Ketenregeling

Je mag als werkgever vanaf 1 januari 2020 maximaal drie tijdelijke arbeidscontracten afsluiten met de maximale duur van 36 maanden (3 jaar) in plaats van 24 maanden. De nieuwe regels zijn direct van toepassing dus als een arbeidsovereenkomst eindigt op of na 1 januari 2020 dan is de ketenbepaling van drie jaar van toepassing, ook als de overeenkomst is aangegaan voor 1 januari 2020.

 

Kom je niet door de materie van de WAB?
Bel even met één van onze recruiters op 035 6310231.

Meer weten?

Klik dan op de button hieronder voor de kennisbank van onze partner All About Flex. Hier vind je uitgebreide informatie over alle onderwerpen rond de Wet Arbeidsmarkt in Balans.